Asy-Syu'ara 26:109
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ , إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Related Posts with Thumbnails

Sabtu, 3 Ogos 2013

Wang Fiat dan Kemunduran Ekonomi Masyarakat Melayu

Wang Fiat dan Kemunduran Ekonomi Masyarakat Melayu
Ahamed Kameel Mydin Meera

Abstrak

Artikel ini berhujah bahawa kekayaan masyarakat Melayu di Semenanjung Malaysia telah secara sistematiknya di rompak dari mereka melalui sistem perbankan wang fiat (wang yang tidak disandarkan dengan sesuatu yang mempunyai nilai nyata) yang berasaskan faedah (bunga, riba'). Begitu juga kepada bumiputra-bumiputra yang lain temasuklah penduduk peribumi semenanjung dan juga Malaysia Timur, dan juga kepada pendatang awal golongan pedagang-pedagang Arab dan juga India Muslim. Proses ini telah berlaku sejak bank persendirian pertama ditubuhkan di Pulau Pinang pada 1860 hinggalah kehari ini. Ini telah memberikan kesan yang serius kepada sosio-ekonomi orang-orang Melayu, Islam dan negara Malaysia secara keseluruhannya. Maka oleh itu, artikel ini juga menyeru kerajaan, kumpulan-kumpulan NGO dan orang awam yang prihatin untuk menghentikan proses rompakan ini dan mengambil langkah-langkah proaktif dan tegas untuk menerbalikan proses ini untuk membolehkan keadilan sosio-ekonomi tercapai dengan menggalakkan kekayaan dan keamanan di nagara melalui pembahagian kekayaan negara yang adil dikalangan semua kaum. 

1.0 - Pengenalan

Artikel ini menunjukkan satu aspek dari pelbagai aspek wang fiat, iaitu bagaimana masyarakat pribumi sesuatu negara itu akan mengalami kerugian besar didalam sistem wang fiat. Beberapa buah negara boleh diambil sebagai contoh untuk menunjukkannya. Kami mengambil contoh Malaysia untuk artikel ini.

Jika kita perhatikan setelah beberapa tahun, Malaysia telah berubah dengan pesatnya dari segi sosio-ekonomi-politik. Masyarakat Melayu yang secara asasnya memiliki kebanyakan, jika pun tidak keseluruhan Semenanjung, kini sudah terlalu ketinggalan dari sudut ekonomi. Sebaliknya, masyarakat Cina terutamanya, pengaruh ekonomi mereka telah meningkat berbanding kaum-kaum lain. Statistik jutawan-jutawan telah mengesahkan hakikat ini. Jurang ekonomi ini pula telah menyebabkan pelbagai masalah sosio-ekonomi muncul dikalangan masyarakat Melayu - tekanan ekonomi, kemiskinan, rendah diri, prestasi akademik yang rendah, penagihan dadah, mat rempit, masaalah remaja dan sebagainya.

Pihak kerajaan telah mengambil beberapa langkah tegas termasuklah Dasar Ekonomi Baru untuk menangani isu-isu ini. Ini telah membawa beberapa kelebihan yang terhad akan tetapi masaalah-masaalah tersebut tetap wujud dan nampaknya semakin meningkat. Bagi masyarakat Cina walaubagaimanapun, pengaruh ekonomi mereka beransur-ansur menjulang pengaruh politik mereka. 
Artikel ini berpendapat, kesan sosio-ekonomi-politik diatas yang diperhatikan di Malaysia adalah berpunca dari sistem wang fiat yang berasaskan faedah. Ia berpendapat bahawa sistem wang dan perbankan di Malaysia telah berlaku tidak adil kepada masyarakat Melayu dan telah membantu merompak kekayaan orang-orang Melayu, yang telah berlaku selama 15 abad ini. Secara asasnya ia berpendapat bahawa sistem perbankan di Malaysia lah yang telah menyebabkan kekurangan dari segi sosio-ekonomi kepada masyarakat Melayu selama ini bermula dari penubuhan bank persendirian yang pertama di Pulau Pinang pada tahun 1860an.


1.1 - Objektif

Artikel ini adalah berdasarkan fakta sejarah dan pemerhatian keatas Malaysia selama berabad. Ianya bertujuan untuk menggalakkan beberapa proses pemikiran, dengan tanpa ada niat yang tidak baik seperti menimbulkan perselisihan diantara kaum. Sebaliknya, adalah diharapkan agar artikel ini menyumbang kearah pencapaian keharmonian diantara kaum, pembahagian kekayaan secara adil dan saksama, merendahkan kadar kekorupan dan menurunkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sosio-ekonomi.


Didalam bahagian 2, artikel ini memberikan sebab-sebab negapa sistem perbankan di Malaysia telah membawakan kekurangan yang nyata kepada masyarakat Melayu. Bahagian 3 membincangkan mengenai kesan-kesan sistem wang fiat terhadap sosio-ekonomi dan politik. Bahagian 4 menyediakan beberapa langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk menghentikan rompakan ini dan menerbalikan proses tersebut. Bahagian akhir merumuskan kertas kerja ini.

2.0 - Perbankan Wang Fiat Berasaskan Faedah Dan Masyarakat Melayu - Sejarahnya

Tanah Melayu asalnya telah dihuni oleh orang Asli sebagai masyarakat asal dan juga oleh bangsa Melayu. Dengan kesultanan yang berteraburan diseluruh Tanah melayu, merekalah yang pada mulanya 'memiliki' Tanah Melayu. Orang Asli secara asasnya hidup dihutan-hutan tropika sementara masyarakat Melayu hidup di kampung-kampung. Mereka hidup dengan cara yang sederhana dengan kehidupan bermasyarakat yang pemurah dengan pertanian dan perikanan sebagai sumber kehidupan mereka. 
Tanah Melayu adalah tanah "susu dan madu" (kiasan dari bahasa Inggeris yang bermaksud penuh dengan rahmat dan kekayaan). Ia telah menarik pedagang-pedagan awal Arab dan India Muslim kenegara ini. Pedagang-pedagang Arab diketahui telah datang kekepulauan Melayu sejak dari awal abad ke7. Mereka diketahui telah sampai ke Sumatera pada tahun 674 Masehi, iaitu hanya selepas beberapa abad selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW di Tanah Arab. Pedagang-pedagang India Muslim pula diketahui telah datang ke Semenanjung Tanah Melayu terutamanya ke Kedah sejak abad ke12. Pengaruh mereka keatas kesultanan Melaka juga telah dicatat dengan baiknya. Parameswara, pengasas Melaka telah memeluk Islam pada tahun 1411. Kehidupan masyarakat Melayu tempatan adalah berasaskan pertanian dengan kebijaksanaan pedagang-pedagang Arab dan India Muslim menyumbang kepadanya. Jesteru itu, kemeriahan perdagangan di Tanah Melayu oleh pedagang-pedagang awal India Muslim dan Arab amat dialu-alukan oleh masyarakat tempatan disebabkan kesamaan agama iaitu Islam.


Agama Islam oleh itu adalah faktor pedoman dan yang menyatu mereka. Menurut prinsip-prinsip Islam, wang yang digunakan didalam perdagangan dan perniagaan adalah wang-wang yang nyata (wang yang nilai wang itu sendiri tersimpan didalamnya) - terutamanya ketulan timah, emas dan syiling-syiling perak. Dibawah sistem wang yang nyata sedemikian, setiap pertukaran barangan melibatkan pertukaran barang yang nyata dengan barang nyata yang lain, iaitu barangan atau perkhidmatan, dengan nilai yang sama. Oleh sebab itu ianya merupakan sistem pertukaran yang adil dan saksama. Logam-logam berharga telah memainkan peranan yang penting sebagai pengukur nilai didalam perdagangan dan kontrak-kontrak.


Tanah Melayu yang kaya dengan sumber-sumber asli juga telah menarik pihak-pihak kolonis dan kemudiannya pendatang-pendatang Cina dan India. Orang-orang Portugis, Belanda, Jepun dan Inggeris telah berada disini untuk jangka masa yang tertentu didalam sejarah, walaubagaimanapun pengaruh yang paling besar adalah Inggeris. Syarikat British India Timur (East India Company) mula-mula telah menubuhkan penempatan British di Pulau Pinang pada tahun 1786. Kemudiannya, Pulau Pinang, SIngapura dan Melaka telah disatukan sebagai negeri-negeri Selat pada tahun 1826 dengan Pulau Pinang sebagai ibu negerinya. Mereka telah membawa orang-orang India untuk bekerja di ladang-ladang getah dan sementara itu orang-orang Cina terutamanya untuk perlombongan bijih timah, dua aktiviti ekonomi yang utama pada masa tersebut. Penghijrahan ke Tanah Melayu pada masa itu amat mudah kerana masyarakat Melayu yang sederhana, bertolak-ansur, masyarakat beragama dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Didalam ekonomi yang sebenar, kedatangan semua pendatang-pendatang ini termasuklah pedagang-pedagang Arab dan India Muslim itu adalah baik kerana penghijrahan mereka meningkatkan aktiviti ekonomi dan juga pengagihan "pie" ekonomi, kesemua yang mana meningkatkan taraf ekonomi semua pihak.


Walaubagaimanapun, keadaan mula berubah dengan kemunculan bank persendirian pertama di Pulau Pinang. The Mercantile Bank, yang kemudiannya menjadi anak syarikat kepada Hong Kong Bank (sekarang ini HSBC), telah memulakan perniagaan pada tahun 1860an dan Chartered Bank (sekarang Standard Chartered) pada tahun 1875. Bank-bank persendirian ini telah mengeluarkan wang-wang kertas mereka sendiri. Pihak kerajaan masih belum lagi mempunyai wang-wang kertas rasmi. Hanya pada tahun 1897, apabila Board of Commisssioners of Currency telah ditubuhkan, kerajaan negeri-negeri Selat telah dibenarkan untuk mengeluarkan matawang-matawang kertas. Akan tetapi wang-wang kertas keluaran dua bank persendirian iaitu Chartered Bank dan Hong Kong Bank juga berkitar bersama-sama matawang kertas keluaran kerajaan. Walaubagaimanapun, hak untuk mengeluarkan mawatang kertas oleh bank-bank ini telah dimansuhkan pada tahun 1921. Pada tahun 1938, Board of Commissioners of Currency telah ditubuhkan dengan satu-satunya kuasa yang boleh mengeluarkan matawang bagi keseluruhan jajahan. Pada tahun 1952, badan tersebut menjadi Board of Commissioners of Malaya and British Borneo yang mana berterusan mengeluarkan matawang walaupun selepas Malaysia mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Badan tersebut ditutup secara rasminya pada lewat tahun 1979. Sejak dari itu matawang hanya dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, akan tetapi sebenarnya kesemua wang telah dicipta oleh bank-bank komersial melalui perbankan sistem pecahan simpanan (Fractional Reserve Banking). 


Kesemua diatas, iaitu pengeluaran, wang-wang kertas oleh bank-bank persendirian, oleh Board of Currency dan Bank Negara Malaysia dengan sistem perbankan pecahan simpanan adalah kesemuanya berdasarkan sistem wang fiat yang berlandaskan faedah, kesemuanya amat merbahaya kepada ekonomi masyarakat Melayu. Kami akan membahaskan perihal ini didalam bahagian seterusnya.

2.1 - Prinsip Wang Fiat - Kerugian Melalui Seigniorage

Satu daripada prinsip wang fiat adalah bahawa seigniorage (perbezaan antara nilai wang dengan kos untuk mengeluar dan mengedarkannya) wang fiat memberikan faedah-faedah kepada pengguna pertama wang tersebut. Oleh kerana wang fiat tidak bersandarkan kepada emas, atau apa juga yang mempunyai nilai, ianya amat mudah untuk dihasilkan akan tetapi membawa bersamanya kuasa membeli yang dicipta diatas angin (tanpa sandaran dengan sesuatu yang bernilai). Ianya kuasa membeli yang murah untuk dihasilkan ini yang amat dicari-cari oleh pemalsu-pemalsu wang. 

Walaubagaimanapun apabila bank-bank mengeluarkan matawang-matawang mereka sendiri, mereka mendapat seigniorage ini. Wang fiat yang dikeluarkan oleh mereka membawa bersamanya kuasa ekonomi dengan mencukai keseluruhan ekonomi melalui inflasi. Hakikat yang mana tidak diketahui ramai ini iaitu yang mana hak untuk mencipta wang fiat secara efektifnya telah meletakkan pemilikan hasil-hasil semulajadi dan aset-aset kepada bank-bank. Kami telah menghujahkannya didalam Meera (2005) bahawa penciptaan wang fiat itu sendiri adalah riba' dan ianya bertentangan dengan Maqasid Al-Shari'ah. Oleh sebab itu negara-negara akan kerugian melalui seigniorage jika mereka membenarkan wang fiat negara lain atau wang-wang kertas yang dikeluarkan oleh institusi-institusi persendirian dibenarkan untuk digunakan dinegara meraka. Keduanya, bank-bank memberikan wang fiat yang dicipta secara percuma ini sebagai pinjaman - kepada individu-individu, perniagaan-perniagaan dan juga kerajaan - berserta dengan bayaran faedah berganda. Dan faedah adalah suatu yang dikutuk didalam Islam.

Oleh itu, apabila bank-bank pertama ditubuhkan di Semenanjung dan telah mengeluarkan matawang kertas persendirian mereka yang disertakan faedah, kebanyakan jika tidak kesemua masyarakat Melayu, pedagang Arab dan India Musim tidak mahu terbabit langsung dengannya. Walaubagaimanapun, tidak mereka ataupun pemimpin Islam mereka menghentikan aktiviti ini di negara mereka. Pada pendapat kami, ini adalah kesalahan paling besar yang telah dilakukan oleh pemimpin Islam pada masa tersebut dari segi prinsip kewangan Islamik, kesan yang amat jelas pada keadaan sosio-ekonomi dan politik semasa masyarakat Melayu masa kini.

2.2 - Pengasingan Ekonomi dan Penyisihan Berterusan Penglibatan Ekonomi Relatif

Pengeluaran wang fiat dengan faedah oleh bank-bank terawal dan pihak-pihak berkuasa secara keseluruhannya telah mengasingkan golongan Muslim awal - orang-orang Melayu, India dan pedagang-pedagang Arab - dari berurusan dengan bank-bank. Ini adalah pengasingan sistemik secara ekonomi kepada golongan Muslim. Pada masa yang sama, kami juga mendapati iaitu pada akhir abad ke19 dan awal abad ke20 telah menyaksikan kebanjiran pendatang-pendatang Cina ke Tanah Melayu yang mana mereka selesa dengan perbankan wang fiat yang berlandaskan faedah ini. Oleh sebab itu, kebanyakan wang fiat yang baru dicipta ini pergi ke golongan ini. Fenomena ini secara sistematiknya berterusan meningkatkan penglibatan ekonomi pedagang-pedagang Cina sementara pada masa yang sama mengurangkan penglibatan relatif ekonomi akan golongan-golongan Muslim. Fenomena ini kemudiannya diserlah lagi dengan hakikat yang mana masyarakat Cina lebih cenderung untuk mengkitarkan wang fiat ini dikalangan komuniti mereka. 

Oleh itu, sistem wang fiat yang berlandaskan faedah ini, selama berabad ini telah mengurangkan penglibatan ekonomi masyarakat Melayu, pedagang-pedagang India Muslim dan Arab sementara pada masa yang sama telah meningkatkannya kepada masyarakat Cina. Fenomena ini telah berlaku secara eksponen (berganda-ganda) kerana wang fiat berlandaskan faedah ini juga berkembang secara eksponen. Oleh itu, hanya dengan struktur sistem kewangan, wang dan kekayaan relatif masyarakat Melayu, pedagang-pedagang India Muslim dan Arab telah berkurangan secara eksponen, sementara bagi kalangan masyarakat Cina pula ianya semakin meningkat. Sudah tentulah dengan peningkatan kekayaan dan wang, masyarakat Cina semakin mampu mengembangkan perniagaan mereka, meneroka peluang-peluang baru, menghantar anak-anak mereka kepusat pengajian tinggi diluar negara dan sebagainya. Malahan, kebanyakan orang-orang Melayu tidak mempunyai akaun simpanan bank sehinggalah pada tahun 1970an. Ini menunjukkan jangka masa yang lama pengasingan relatif ekonomi yang dialami oleh masyarakat Melayu, pedagang-pedagang India Muslim dan Arab.


3.0 - Kesan-kesan Sosio-Ekonomi-Politik Akan Pengasingan Ekonomi Yang Lama

Wang fiat telah mengambil kekayaan dari penduduk-penduduk asal, dalam contoh kami kekayaan orang-orang Melayu, dengan penciptaan inflasi didalam sistem. Jesteru itu, sekarang ini selepas kira-kira 150 tahun sejak penubuhan pertama bank-bank di Tanah Melayu, sebahagian besar kekayaan, terutamanya tanah, telah berpindah dari orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu sekarang ini agak ketinggalan dari segi ekonomi, dengan kebanyakan dari mereka berada ditahap paling rendah didalam ekonomi, malah ramai yang jatuh dibawah paras kemiskinan. Jesteru itu, seperti yang dijangka dari keadaan ini, masaalah-masaalah sosio-ekonomi seperti pengangguran, kadar jenayah, penagihan dadah, mat rempit, pencapaian akademik yang rendah dan masaalah-masaalah sosial yang lain secara relatifnya adalah tinggi dikalangan kumpulan ini. Terdapat jurang pengagihan yang besar akan pendapatan dan kekayaan diantara masyarakat Melayu, Cina dan lain-lain, dengan masyarakat Cina menikmati jumlah yang besar dan tidak berpatutan akan 'pie' ekonomi. Tidak dinafikan bahawa masyarakat Cina adalah masyarakat perniagaan yang kuat bekerja akan tetapi dominasi perniagaan dan perdagangan amatlah dibantu oleh struktur perbankan dan kewangan dengan sedikit sahaja disebabkan oleh skil, produktiviti kerja ataupun kebijaksanaan dalam perniagaan. Secara asasnya, perpindahan kekayaan yang besar telah berlaku sehinggalah kehari ini, hanya dengan dibiayai oleh inflasi.
Rajah 1 dibawah memberikan anggaran jumlah bekalan wang di Malaysia yang telah dicipta oleh bank-bank komersial di Malaysia dalam bentuk pinjaman-pinjaman, untuk tempoh dari tahun 1973 hinggalah ketahun 2011. Perhatikan peningkatan secara eksponen seperti yang digambarkan oleh graf.
Data Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa jumlah wang Broad, M3, pada tahun 2011 adalah sebanyak RM1.24 trillion. Dari jumlah ini RM53.49 billion adalah matawang didalam kitaran. Perbezaan sebanyak RM1.19 trillion ini dianggarkan adalah jumlah wang sekarang ini yang telah dicipta atas angin oleh bank-bank komersial, melalui perbankan pecahan simpanan. Pada tahun 1973, jumlah ini hanyalah RM6.6 billion, memberikan kadar nisbah penambahan wang yang dicipta oleh bank-bank komersial ini sebanyak 14.7% setahun. Isunya disini adalah siapakah penerima-penerima faedah kesemua jumlah besar wang yang telah dicipta oleh bank-bank komersial ini? Adakah jumlah tersebut secara adilnya telah terbahagi kepada semua kaum? Cara bagaimana keseluruhan bekalan wang ini diedarkan dikalangan semua kaum mampu menunjukkan kepada kita tahap pengasingan ekonomi setiap kaum. Bank Negara Malaysia barangkali mampu memberikan jawapan berkenaan perkara ini. Dominasi masyarakat Cina didalam ekonomi juga telah membawa kepada peningkatan beransur-ansur penglibatan mereka didalam politik negara ini.


3.1 - Penglibatan Masyarakat Melayu dan Muslim didalam Transaksi Kewangan Yang Berlandaskan Faedah.

Kekurangan berterusan sistem wang fiat berlandaskan faedah kepada masyarakat Melayu, pedagang-pedagang India Muslim dan Arab ini telah menyebabkan golongan ini akhirnya terlibat didalam transaksi kewangan yang berlandaskan faedah ini. Untuk terus melibatkan diri didalam perniagaan, sebagai contohnya, ahli perniagaan Muslim masih perlu mendeposit wang dan mengekalkan akaun-akaun mereka dengan bank-bank. Dibawah sistem perbankan pecahan simpanan, ini membolehkan bank-bank untuk memberikan pinjaman yang berasaskan faedah berganda-ganda dari deposit asal kepada pihak lain.
Disebabkan ketidak Islamiknya bank-bank, pemilikan dan pengurusan bank-bank secara semulajadinya didominasi oleh bukan Muslim. Maka Muslim secara amnya, peniaga-peniaga atau sebaliknya, hanya menjadi "mangsa" kepada sistem berkenaan. Penciptaan wang fiat telah menyebabkan inflasi didalam ekonomi, itu ditanggung oleh setiap orang tanpa mengambil kira samada mereka mempunyai apa-apa perasaan terhadap bank-bank atau tidak. Oleh itu, masyarakat Melayu dan pedagang-pedagang Muslim, sambil berdepan dengan pengasingan beransur-ansur dari segi ekonomi, pada masa yang sama juga menanggung akan beban inflasi. Dengan pengasingan dalam jangka masa yang lama dari segi ekonomi ini, untuk terus hidup, secara beransur-ansur memaksa orang-orang Melayu dan juga pedagang-pedagang Muslim yang lain untuk turut terlibat didalam transaksi kewangan yang berlandaskan faedah ini. Ramai yang telah mula mengambil pinjaman untuk membeli rumah, membeli kenderaan dan pembiayaan perniagaan. Ramai juga yang mula bekerja dibank-bank. Didalam sistem perbankan masa kini, sesetengah pengerusi atau ketua pengarah operasi bank-bank konvensional ini adalah orang-orang Melayu. Mereka mula untuk tidak mengendahkan sesuatu yang amat dilarang didalam agama mereka. 
Seperti yang telah dijangkakan, golongan Muslim amat teruja apabila perbankan Islamik pertama iaitu Bank Islam telah ditubuhkan pada tahun 1983. Walaubagaimanapun, ramai yang tidak memahami mekanisme sistem perbankan pecahan simpanan yang dilakukan oleh perbankan Islamik dan bagaimana ia masih berterusan menjadi tiang seri kepada penglibatan ekonomi relatif yang rendah akan golongan Melayu, Muslim dan juga penduduk pribumi.

3.2 - Pejabat Pinjaman - Dalang Kepada Sistem Perbankan Pecahan Simpanan

Sementara bank pusat mengawal syarat-syarat pecahan simpanan bank-bank komersial, ianya adalah pejabat-pejabat pinjaman banklah yang mana wang yang dicipta diatas angin itu diagihkan kepada golongan yang dirasakan sesuai. Oleh itu, seseorang dapat memerhatikan politik-politik di bank-bank untuk kawalan keatas pejabat pinjaman ini. Kuasa untuk mencipta wang dari atas angin ini adalah kuasa agung yang dinikmati oleh pegawai-pegawai pinjaman; satu kuasa yang malah tidak dikurniakan kepada Perdana Menteri.


Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, beberapa posisi pengurusan teratas didalam bank-bank konvensional adalah dipegang oleh orang-orang Melayu. Walaubagaimanapun, ini ataupun hakmilik bank bukanlah suatu yang penting. Apa yang paling penting adalah siapa yang mendapat wang yang baru dicipta ini dan ini dibawah kawalan langsung pegawai-pegawai pinjaman. Merekalah sebenarnya dalang kepada sistem perbankan pecahan simpanan. Dari itu, oleh kerana kesan-kesan besar wang fiat keatas sosio-ekonomi dan politik, komposisi pegawai-pegawai yang meluluskan pinjaman itulah yang paling penting, walaupun kita boleh menganggap mereka bertindak secara profesional didalam kerja mereka. Walaubagaimanapun, dari sedari awal lagi, jumlah pegawai-pegawai Melayu adalah amat rendah dari kalangan Melayu dan Muslim disebabkan sifat perbankan yang berlandaskan faedah ini. Oleh itu, penguasaan pejabat pinjaman, kecenderungan untuk mengkitarkan wang didalam komuniti dan undang-undang tanggungan yang terhad, kami berpendapat bahawa masyarakat Cina lah yang mendapat jumlah yang paling besar wang yang dicipta secara percuma ini dan oleh sebab itu meningkatkan penglibatan relatif mereka didalam ekonomi. Inilah kuasa sebenar dibelakang kebangkitan dominasi masyarakar Cina berbanding masyarakat lain dan juga dominasi terbesar mereka ekonomi didalam negara. Walaubagaimanapun, perhatikan mereka mendapatkan semua ini melalui cara yang sah.

3.3 - Pengecilan "Pie" Ekonomi Masyarakat Melayu dan Bangsa Lain.

Sambil kekayaan masyarakat Cina meningkat terutamanya kerana dibantu oleh sistem kewangan, "pie" ekonomi orang-orang Melayu dan bangsa lain pula semakin mengecil. Graf pada Rajah 1 menunjukkan bahawa kadar ini adalah bersifat eksponen. Ketidakadilan jelas dalam pembahagian kekayaan diantara kaum ini pula telah menyebabkan pelbagai masaalah-masaalah sosio-ekonomi mula timbul. Kami kaitkan jurang ini dengan kejadian rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Walaupun orang-orang Melayu mengekalkan pegangan politik mereka selepas kejadian tersebut, ketidakadilan pembahagian kekayaan terus meningkat dibawah "status quo" sistem perbankan yang dikekalkan. Malah kebanyakan bandar-bandar dan kawasan sekitarnya sekarang telah "dimiliki" oleh masyarakat Cina. Ambil Pulau Pinang sebagai contohnya, suatu ketika dulu yang mana kepunyaan orang Melayu spenuhnya, sekarang hampir kesemua pulau tersebut telah hilang daripada mereka. Malahan kebanyakan pekerja kerajaan sebagai contohnya guru-guru telah meminta untuk ditukarkan ke tanah besar kerana mereka tidak lagi mampu untuk mendapatkan walau rumah yang sederhana di pulau tersebut. Sesungguhnya ini adalah satu penolakan sistematik yang telah berlaku melalui sistem kewangan dan perbankan. Cerita yang sama juga di Johor Bahru, Kuala Lumpur, Ipoh, dan bandar-bandar yang lain. Perhatikan harga hartanah yang melonjak tinggi di kawasan-kawasan bandar ini. Fenomena ini bukan sahaja menyisih orang-orang Melayu dan penduduk pribumi dari kawasan-kawasan bandar ini malah ianya juga telah membina tembok halus yang menghalang kemasukan, dan begitu juga dengan kesemua implikasi-implikasi politiknya.

3.4 - Peningkatan Korupsi Dikalangan Pegawai Kerajaan Berbangsa Melayu.

Dalam tempoh beberapa dekad kita juga dapat melihat rungutan-rungutan mengenai peningkatan korupsi dikalangan kakitangan-kakitangan kerajaan yang mana kebanyakannya adalah Melayu. Kami mengaitkan ini juga dengan ketidakseimbangan didalam pengagihan kekayaan diantara kaum. Ini adalah kerana walaupun orang Melayu memegang dan berkuasa dari segi politik, bangsa-bangsa lain pula berada diatas dari segi perniagaan dan kekayaan - satu resepi yang baik untuk memberi dan mengambil rasuah. Pegawai Melayu yang berkuasa dari segi politik tetapi tidak dari segi ekonomi akan teruja untuk mengambil rasuah untuk menyamakan diri dengan rakan mereka berbangsa lain yang kaya. Kami bukanlah menyokong rasuah disini. Malahan rasuah adalah pengkhianatan terhadap negara, dimana apabila ada penerima rasuah, akan ada juga sipemberi, kedua-duanya bersalah. Ianya amat sedih untuk melihat apabila jurang pemilikan kekayaan ini telah mengubah sifat orang-orang Melayu yang satu ketika dulu amat tinggi agama dan nilai-nilai etikanya.

3.5 - Tindakan-tindakan Tegas untuk Menangani Ketidakseimbangan Kekayaan Dan Pendapatan

Bekas Perdana Menteri, Dr Mahathir Mohamad diketahui telah mengambil beberapa langkah-langkah tegas untuk menangani ketidaksamaan ekonomi diantara kaum-kaum terutamanya kepada Bumiputra. Yang mana antaranya, beliau telah menghantar sejumlah besar pelajar-pelajar Melayu keluar negara dibawah Dasar Ekonomi Baru, dibawah panji-panji untuk menaikkan status sosio-ekonomi Bumiputra, dengan harapan mereka akan kembali dengan pendidikan dan skil sosio-ekonomi yang lebih baik. Benarlah polisi ini berbaloi dan telah dan telah melahirkan sekumpulan bumiputra-bumiputra yang berpendapatan tinggi dan pertengahan. Juga, beliau telah menswastakan beberapa badan kerajaan tertentu dengan harapan melahirkan beberapa ahli perniagaan ternama Melayu yang setaraf dan boleh menyamai rakan-rakan dari bangsa lain terutamanya bangsa Cina walaupun tidak dapat menyamai dari segi jumlah bilangannya. Walaubagaimanapun, pengecilan "pie" ekonomi untuk bansa Melayu dan juga bumiputra-bumiputra yang lain menyebabkan kerajaan tidak dapat mengekalkan polisi-polisi tegas tersebut. Sesetengah orang Melayu dan Bumiputra yang lain terpaksa diketepikan. Ini juga nampaknya telah mewujudkan beberapa ahli-ahli politik Melayu dan ahli perniagaan kaya yang mementingkan diri sendiri dan seolah-olah telah melupakan bangsa sendiri mengumpul kekayaan dan kuasa ekonomi untuk diri sendiri.

3.7 - Kesan-kesan Politikal

Kesemua kesan-kesan sosio ekonomi diatas kemudiannya telah memberikan kesan kepada politik. Kami menegaskan disini bahawa disebabkan rampasan ekonomi yang berterusan keatas orang-orang Melayu inilah telah menyebabkan ramai yang telah mengambil langkah untuk berpihak kepada parti-parti politik pembangkang, ianya amat jelas didalam pilihanraya yang lalu, dengan harapan bahawa parti-parti ini akan membantu mereka menangani masalah-masaalah ekonomi mereka. Akan tetapi dengan keadaan struktur perbankan masa kini, parti-parti pembangkang ini tidak mampu untuk menyelesaikan masaalah-masaalah mereka. Bangsa Cina walaubagaimanapun juga menyokong penuh parti pembangkang, bukan kerana keciciran ekonomi akan tetapi ianya adalah peluang sekali didalam hidup untuk mendapatkan lebih kawalan politik yang mampu membuka jalan yang baik dalam usaha mereka untuk mencapai penguasaan politik didalam negara.

4.0 - Menangani Punca Utama Dengan Polisi-polisi Tegas Dan Proaktif
Dari kesemua pemerhatian diatas, terutamanya kejatuhan sosio-ekonomi orang-orang Melayu di Malaysia, kami akan menuding jari kami kepada sektor perbankan sebagai punca utamanya dalam membina jurang yang amat besar dari segi pendapatan dan pembahagian kekayaan diantara kaum melalui pembahagian tidak sama rata jumlah besar wang fiat yang dicipta tanpa sebarang kawalan. Wang fiat ciptaan sektor perbankan sebenarnya adalah "subsidi" besar-besaran, terutamanya apabila diberikan dibawah undang-undang tanggungan terhad (limited liability law)(Sila baca artikel kami "Fiat Money and Interest Groups" yang tersiar di The Edge, 1 April 2013, ms56), berbanding dengan waran subsidi kerajaan yang diberikan kepada bumiputra-bumiputra yang bermaksud untuk membantu mereka berdepan dengan penderitaan dan tekanan yang telah disebabkan oleh kepapaan ekonomi. Ianya sudah tiba masa untuk pihak kerajaan memberhenti dan menerbalikkan aliran ketidakadilan yang besar dalam pembahagian kekayaan negara diantara kaum-kaum yang telah disebabkan oleh sektor perbankan selama seabad setengah sekarang ini. Kerajaan perlu mengkaji ketidakadilan ini dengan menggunakan data yang diperolehi dari Bank Negara Malaysia dan sebagainya dan kemudiannya mengambil langkah-langkah proaktif.
Antara polisi-polisi segera yang kami selalu sarankan adalah untuk menasionalkan (memindahkan dari milik persendirian kepada milik awam) bank-bank komersial untuk memberhentikan segera budaya yang memusnahkan ini. Menasionalkan bank-bank juga mampu membantu mengatasi defisit perbelanjaan kerajaan kerana wang yang dicipta tanpa sandaran itu sekarang ini akan menjadi kepunyaan awam dan bukannya milik persendirian didalam struktur perbankan masa kini. Ini adalah keutamaan yang paling utama dan yang teramat penting sekali. Ini juga adalah resolusi utama Persidangan Dunia Mengenai Riba ke 3, 2012. Di Amerika Syarikat, usaha ini telah diperjuangkan oleh Public Banking Institute dibawah kepimpinan Ellen Brown. North Dakota mempunyai perbankan awam dan oleh sebab itu ia adalah salah satunya negeri di Amerika Syarikat yang tidak mengalami masaalah kewangan didalam krisis ekonomi semasa di Amerika Syarikat.


Untuk menerbalikan proses, antara polisi-polisinya adalah termasuk, sebagai contohnya, dengan secara rasminya mewartakan penggunaan pendapatan minyak dan gas kerajaan untuk membantu kaum-kaum yang ketinggalan dari segi ekonomi. Ini diharapkan termasuklah sejumlah besar orang-orang Melayu, Bumiputra-bumiputra, orang-orang India dan juga segelintir orang-orang Cina yang ketinggalan.
Kami percaya bahawa melalui polisi-polisi tersebut, kekayaan negara akan lebih dapat dibahagikan dengan sama rata diantara semua kaum. Ini kemudiannya akan menggalakkan ekonomi yang lebih stabil dan rancak, menyatu padukan kembali orang-orang Melayu, mengukuhkan keharmonian antara kaum, dapat mengurangkan rasuah dengan berkesan, kadar jenayah dan yang mana menggalakkan kesejahteraan dan kemewahan untuk semua. Hanya selepas kita selesaikan perkara-perkara ini dan menyamaratakan taraf ekonomi, barulah kemudiannya kita bercakap mengenai meritokrasi dan sebagainya, sebaliknya dengan keadaan semasa, orang-orang Melayu dan penduduk asal akan hanya menjadi "hamba" tanah air mereka sendiri.
Orang-orang Melayu telah membenarkan mereka dikuasai dari segi ekonomi walaupun mereka mempunyai kuasa politik kerana mereka orang-orang yang bertoleransi, dibentuk oleh kepercayaan agama mereka. Bagaimana jika kita terbalikkan kedudukan mereka, iaitu katakanlah negara ini asalnya didiami oleh kaum lain dan orang-orang Melayu menjadi golongan pendatang dan kemudiannya menguasai ekonomi, adakah kaum-kaum lain itu boleh bertolak ansur sebagaimana orang-orang Melayu?
Oleh itu secara ringkasnya, kerajaan perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahawa kekayaan tanah 'susu dan madu' ini lebih dapat dibahagikan dengan lebih adil dengan menambah penglibatan ekonomi orang-orang Melayu dan juga kaum-kaum lain untuk membawa negara ini kearah mencapai taraf negara maju pada tahun 2020

5.0 - Kesimpulan
Secara ringkasnya, penubuhan bank-bank persendirian pada awal 1860an, dan kemudiannya Board of Commissioners of Currency Malaya, dan kemudiannya Bank Negara Malaysia dengan perbankan komersial yang berasaskan pecahan-simpanan (fractional reserve), semuanya yang mana boleh mengeluarkan wang diatas angin (tanpa sandaran), telah memulakan proses yang mana merosakkan ekonomi orang-orang Melayu, penduduk pribumi dan juga pedagang-pedagang Muslim. Pengenalan wang kertas fiat oleh bank-bank terawal dibawah sistem yang berdasarkan faedah tidak memihak kepada orang-orang Melayu ataupun pedagang-pedagang Muslim. Ini adalah kerana memberi dan mengambil faedah adalah dilarang didalam agama Islam. Pada awalnya para Muslim tidak langsung mahu bekerja di bank-bank. Oleh itu, strukur perbankan itu lebih memihak kepada bukan Islam terutamanya orang-orang Cina yang terdiri dari komuniti ahli perniagaan yang besar. Ini seterusnya telah meningkatkan kekayaan ekonomi dan tahap pendidikan orang-orang Cina jauh meninggalkan orang-orang Melayu dan kaum-kaum lain. Oleh itu, dengan hanya penciptaan wang fiat ini oleh entiti diatas telah menyebabkan pengecilan secara sistematik penyisihan ekonomi orang-orang Melayu, penduduk pribumi dan juga pedagang-pedagang Muslim. Pinjaman yang berlandaskan faedah menyebabkan bertambahkan akan penyisihan ini lagi. Ini telah menyebabkan peralihan kekayaan yang besar dari orang-orang Melayu yang dibiayai melalui inflasi, dan juga kesempitan ekonomi mereka hingga kini. Itu juga telah membawa kepada kesan-kesan sosio-ekonomi-politikal seperti yang kita lihat pada hari ini. Sekarang ini ianya terserah kepada kerajaan, kumpulan-kumpulan NGO dan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah perlu untuk memperbetulkan keadaan ini.

Dr. Ahamed Kameel Mydin Meera
Dekan
Institut Perbankan dan Kewangan Islam
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Sila rujuk laman web Dr. Ahamed Kameel untuk artikel asal didalam bahasa Inggeris. Kredit buat Prof. Zahid dan Saudara Mohd Zamzuri yang telah memperkenalkan artikel ini kepada laman SD.

5 Komen:

Tanpa Nama berkata...

What is alternative of Fiat Money?

We change our Fiat Moneyto aset such as gold,silver, goat,sheep,land and others tangible item...

Tanpa Nama berkata...

Artikel bagus tapi tak ada seekor pun ahli politik amik peduli. Sbb mereka sudah mabuk dgn wang fiat yg sudah lupa fungsi menipu dan riba.

Al Jabbar Healthcare berkata...

Wang Fiat...Ulasan yang jujur..Tapi apakan daya kita kannn?usaha dan usaha jew la...huhu

fauzi berkata...

Hahahaha...in dream maybe ...in reality ..apapon jujur nilah yg berlaku.

iTrade15.Net berkata...

Ulasan yang jujur. Walaubagaimanapun, ada segelintir fakta yang tak berapa tepat spt pro kpd parti tertentu dan kontra kpd parti tertentu. Sesuatu eksperimen itu tidak dilihat kpd kaedahnya tetapi hasilnya. Krisis yang dihadapi oleh Malaysia hari ini adalah hasil dari sebuah eksperimen dan agenda asing yang gagal :)

"Kepercayaan membuta-tuli kepada mereka yang berkuasa adalah musuh yang paling utama kepada kebenaran" Albert Einstein

Catat Ulasan

"Foolish faith in authority is the worst enemy of truth"
"Kepercayaan membuta-tuli kepada mereka yang berkuasa adalah musuh yang paling utama kepada kebenaran" Albert Einstein
"They must find it difficult... Those who have taken authority as the truth, rather than truth as authority"
"Amat sukar bagi mereka... mereka yang mengambil pihak berkuasa itu yang benar sedangkan sepatutnya yang benar itulah yang sepatutnya berkuasa" - Gerald Massey.
"When POWER of LOVE exceed LOVE of POWER, world will know PEACE"
"Apabila kuasa cinta melebihi cintakan kuasa, barulah dunia akan mengenali keamanan" - Jimi Hendrix
Who links to my website?

Bagaimana Jika… Dunia Dan Syurga Adalah Tempat Yang Sama? © 2010. Template by Dicas Blogger.Optimise bySYURGADIDUNIA.

Kembali Ke Atas